Kan samtalet fylla det demokratiska tomrummet?

”En demokratisk övning utan motstycke.” Så kallas Emmanuel Macrons satsning på samtal med medborgarna. Frågan är om detta kan överbrygga klyftan mellan folket och eliten.

Läs mer…

kommentarer