Kaos inför valet efter S-toppens avhopp

S-toppens avgång orsakar kaos i partiet i det aktuella distriktet bara en vecka innan valet.

Det är ännu oklart vem eller vilka som ska ta över hans uppdrag i partiet.

kommentarer