KD-politiker anser att Ånge kommun bryter mot lagen

Det var vid årets sista kommunfullmäktigemöte som Dan Thornberg tog upp frågan om alla bedöms på samma sätt. Detta med anledning av att ägaren till asylboendet i Viskan precis fått utdömt en sanktionsavgift på drygt 400 000 kronor mot sig, och att samma typ av påföljd är att räkna med för ägarna av asylboendet i Ånge och ett boende för ensamkommande barn på gamla industriområdet i Ljungaverk.

Läs mer här: KD-politiker anser att Ånge kommun bryter mot lagen

kommentarer