KI: Koldioxidskatten behöver höjas kraftigt

Ska vi nå ambitiösa klimatmål för transportsektorn är kraftigt höjd koldioxidskatt och energiskatt på diesel vägen framåt, skriver Konjunkturinstitutet i en ny rapport till regeringen. Samtidigt sågas regeringens förslag om att premiera bränslesnåla bilar.

Läs mer här: KI: Koldioxidskatten behöver höjas kraftigt

kommentarer