Kinas digitala valuta – ett sätt att få koll på pengaflödet

Kina ligger i startgroparna för att ersätta kontanter med en digital valuta. Men det handlar mindre om modernisering och mer om kontroll enligt experter.

Läs mer…

kommentarer