Kina förbjuder våld i hemmet

KINA. Kina har antagit en särskild lag mot våld i hemmet, den första i sitt slag. Tidigare har sådant våld behandlats i separata lagar om till exempel äktenskap eller skydd för barn.

Läs mer här: Kina förbjuder våld i hemmet

kommentarer