Kinas inflation stiger

 Kinas inflation steg i maj till 2,5 procent, den högsta nivån på fyra månader. Månaden innan var noteringen 1,8 procent. Framför allt var det stigande livsmedelspriser som låg bakom.

kommentarer