Klart godkänt när brandskydd kollades

Höör/hörby Räddningstjänsten har gjort ett antal tillsynsbesök i offentliga lokaler i Höör och Hörby för att kontrollera brandskyddet. Och betyget blir klart godkänt.

– Det ser bra ut både på den privata och kommunala sidan. Vi har inte hittat någon brist av allvarligare karaktär. Ansvariga är väl insatta och vidtar åtgärder direkt när det behövs, säger Roberth Friberg, en av räddningstjänstens tillsynsförrättare.

Det betyder inte att det inte finns brister. Kraven är många och höga och då finns det praktiskt taget alltid något att anmärka på. Det mesta är sådant som att det saknas viss dokumentation eller att det brister i systematisk kontroll och uppdatering av larmanläggningar, utrymningsvägar, utbildning och liknande.

Vissa fysiska fel hittas också. På Kulturhuset Anders i Höör upptäcktes att utrymningsdörren ut i det fria från konsthallen saknade ett korrekt utrymningsbeslag. I stället var den ena av de två dörrarna utrustad med en bom som är låst med hänglås. Så får det inte se ut.

– Denna anordning är inte tillåten. En utrymningsdörr skall vara lätt öppningsbar utan nyckel eller verktyg, skrev räddningstjänsten i sin tillsynsrapport och kräver att ett godkänt beslag monteras.
– Jag tror att det redan är åtgärdat, säger Roberth Friberg.
Dessutom upptäcktes att larmsgignalen var svag och kunde vara

Läs mer här: Klart godkänt när brandskydd kollades

kommentarer