Klartecken för Förbifart Stockholm

I sommar börjar bygget av motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Arbetsplanen har vunnit laga kraft sedan regeringen beslutat att avslå överklaganden.

kommentarer