Klint: Förbjud mobiler i skolundervisningen

Användning av mobiltelefoner ska självklart förbjudas i klassrummen. Utom möjligen vid de, noggrant reglerade tillfällen då läraren låter eleverna pilla med dem i direkt anslutning till utbildningen.

kommentarer