Klockstaplar i dåligt skick

Bland annat gäller det klockstapeln i Alby, som enligt kyrkogårdsföreståndare Anders Mannqvist är i stort behov av renovering. Den andra klockstapeln är den som står i Ånge, och där man åter konstaterat att stödbenen blivit angripna av röta med skador som följd.

Läs mer här: Klockstaplar i dåligt skick

kommentarer