Kommunen ny ägare till parhus

BARA Svedala kommun har köpt en fastighet vid Malmövägen i Bara för 4,3 miljoner kronor.

Fastigheten ropades in av kommunen på en auktion den 13 december. Det är Malmö stad som sålt huset med tillhörande mark. Svedala kommun och ytterligare två budgivare var intresserade av fastigheten men Svedala kommun blev den som lämnade det högsta budet.

Kommunen får tillträde till fastigheten nästa år.
Frågan är nu vad den ska användas till. Huset är ett parhus och för tillfället finns här två separata bostäder.

– Fastigheten kompletterar Svedalahems fastighetsbestånd väl, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M). Jag kan tänka mig flera användningsområden för det här huset och tycker att det är en klok investering.

Är det aktuellt att använda fastigheten som flyktingboende?
– Ja, om det behov som Migrationsverket har annonserat kvarstår även nästa år, så är det troligt att det blir så.
– Framöver kan det dessutom vara klokt för kommunen att ha rådighet över denna fastighet och mark för att kunna använda den på olika sätt utifrån vilka olika behov som uppstår.

Malmö stad köpte fastigheten i samband med sitt förvärv av Torups slott och bokskogen på 70-talet.
Den har hyrts ut tidigare men eftersom Malmö stad ansåg att man inte längre

Läs mer här: Kommunen ny ägare till parhus

kommentarer