Konsult räknade fel på polisens elkraft

malmö Det nya polishuset visade sig dra mer el än beräknat. Nu stämmer byggherren den konsultfirma som gjort beräkningarna på nästan 4 miljoner kronor.

Förra året stod det nya Rättscentrum vid Porslinsgatan klart. Innan invigningen tvingades man göra ändringar i redan gjorda arbeten, tillexempel bygga nya transformatorer och utföra ny kabeldragning.
Byggherre är fastighetsbolaget Vasakronan. Det gick på mer än 4 miljoner kronor, men eftersom en del av det gamla materialet gick att sälja blev totalkostnaden lägre.

Byggherren Vasakronan har nu lämnat in en stämningsansökan till Malmö tingsrätt. Vasakronan vill ha ersättning för fördyringen av det konsultföretag man anlitat för att göra beräkningar om elkraftsbehovet i huset.
Det som drar mest elektricitet i huset är två kylvärmepumpar. Behovet till dem beräknades till 400 kiloWatt per styck; i realiteten visade de sig behöva 554 kilowatt.
Ett fel på 38,5 procent, påpekar Vasakronan.
Elkraftsentreprenaden visade sig vara underdimensionerad. Försumligt ich vårdslöst, skriver Vasakronan i sin stämningsansökan.

Företaget skriver att de, för att vara på den säkra sidan, har gett en annan konsult samma uppdrag, med samma underlag, som den firma som nu stäms.
Denne kom fram till att varje kylvärmepump skulle beöva 560 kiloWatt. Denna konsult upplystes inte om att det handlade om att göra en kontroll

Läs mer här: Konsult räknade fel på polisens elkraft

kommentarer