Köpläge i B & B Tools – men sälj Com Hem

Denna vecka ser analysföretaget Investtech på två köpkandidater, där det blivit en övervikt av optimistiska investerare, och två säljkandidater där en kommande svag utveckling indikeras. Här finns industrigrossisten B & B Tools, konsultbolaget Know IT, fästelementbolaget Bulten och telekomoperatören Com Hem Holding.

Läs mer här: Köpläge i B & B Tools – men sälj Com Hem

kommentarer