Koppla ihop Spotify och Google Maps – få musik till kartan

Om du vill kunna kontrollera musiken i bilen samtidigt som du navigerar är det lätt ordnat – om du använder Spotify eller Google Play Music.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj