Kraftigt ner på Wall Street

Det fallande oljepriset och oro för Feds väntade räntehöjning sänkte de amerikanska börserna på fredagen. Oljepriset ligger nu på den lägsta nivån sedan december 2008.

Läs mer här: Kraftigt ner på Wall Street

kommentarer