När en moder mördas borde alla kyrkklockor i Sverige dåna

När en moder som håller sitt barn i famnen mördas på en öppen gata i

Malmö borde alla Sveriges kyrkklockor dåna och alla flaggor halas på halv stång

och det borde hållas en tyst minut i alla städer, byar och minsta ställe där

människor bor och lever, ty det är krig i riket Sverige.

Läs mer…

kommentarer