Kvinnors p-piller gör männen snyggare

Kvinnor som äter p-piller ställer lägre krav på mäns utseende, skriver Illustrerad vetenskap.

Men det kan få konsekvenser.

När användandet upphör blir kvinnorna i högre utsträckning missnöjda med sina val.

kommentarer