Kvium från bästa och värsta sidan

Recension

KONST
Michael Kvium – Saligia
Dunkers kulturhus
Till och med 20 mars

Den danske konstnären Michael Kvium, en av Nordens främsta företrädare för stilriktningen fantastisk realism, gästar Dunkers Kulturhus. Med en gigantisk fondmålning, en tron, en skulptur och sju stora målningar tar han hela det stora, svartmålade och dunkelt belysta utställningsrummet i total och fascinerande besittning.

Kvium inledde sin karriär som karikatyrtecknare vid en jylländsk dagstidning på 1970-talet – en viktig nyckel till hans konstnärskap. Den värld han skildrar i sin konst sedan han i mitten av 1980-talet avslutade sin utbildning vid danska konstakademin är en karikerad värld, förvrängd liksom de bisarra varelser som befolkar den.
År efter år, i målning efter målning har han skalat av människan det ena förskönande skinnet efter det andra så att till slut inget annat återstår än hennes ömkansvärda andliga och kroppsliga skröplighet.

Möjligen har denna skröplighet aldrig varit lika obarmhärtigt skärskådad som i de nu visade verken. Utgångspunkten är SALIGIA – de sju dödssynderna Superbia (högmod), Avaritia (girighet), Luxuria (lust/otukt), Invidia (avund), Gula (frosseri), Ira (vrede) och Acedia (lättja) som definierades av påven Gregorius den Store redan på 500-talet och som sänder obotfärdiga syndare rakt ner till skärseldens och helvetets fasor.

Utställningen, som jag

Läs mer här: Kvium från bästa och värsta sidan

kommentarer