Låg med svår fraktur utan smärtstillande

LUND Den 57-åriga Lundabon uppsökte akuten med svåra smärtor i fotleden och svullet underben efter en cykelolycka.
Men kvinnan fick inget smärtstillande under de fyra timmar som hon vistades på akuten.

Det var först när 57-åringen kom till vårdavdelningen som hon gavs läkemedel mot sina besvär.
Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som nu riktar kritik mot att patientens behov av smärtlindring inte noterades på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

I beslutet bedöms att ansvarig personal inte har levt upp till bestämmelserna i patientsäkerhetslag.
Inspektionen anser att patientens behov av smärtlindring skulle ha beaktats redan på akutmottagningen och man är kritisk till att detta inte gjordes.
Det var den 4 juli i år som kvinnan kom till akuten efter att ha cyklat omkull. Hon hade då svåra smärtor i fotleden och underbenet.

Röntgen av underbenet visade en mycket svår fraktur och patienten blev opererad.
Men trots flera påpekanden från kvinnan om smärtor gjordes ingen ytterligare undersökning av fotleden.
Vid kontrollbesöket sex veckor senare beställdes en röntgen av fotleden som visade en fraktur även där.

Efteråt anmälde kvinnan händelsen. Och hon är kritisk till att hon inte fick något smärtlindrande på akuten och att även frakturen i fotleden missades.
Av journalen framgår att kvinnan

Läs mer här: Låg med svår fraktur utan smärtstillande

kommentarer