Låt folk arbeta

Opinion

På bland annat landstinget i Kalmar län testar man ett snabbspår för nyanlända med vårdkompetens. Man försöker redan från början identifiera vem som har relevant kompetens och hoppa över alla år som den nyanlände annars måste sitta av innan det kan bli aktuellt att ge sig in i arbetslivet.
Sedan ett år tillbaka har Kalmar läns landsting gjort det lika enkla som självklara att fråga nyanlända: ”Hej, vad kan du?” Att få den frågan när man kommer måste dessutom kännas betryggande: en signal om att man kan få behålla den identitet som en yrkesroll ger. I Sverige är det förmodligen extra viktigt. ”Vad jobbar du med” är ofta första frågan man får vid mötet med en ny bekantskap.
Nada Abdullah som har intervjuats av Sveriges television är mycket förtjust i systemet. Hon är utbildad barnmorska och hennes man gynekolog. I Syrien hade de ett bra liv. Omställningen till att bli flykting på grund av kriget var smärtsam.
Nu gör hon praktik två dagar i veckan och sedan studier i svenska och medicinsk svenska tre dagar. Språket är givetvis en förutsättning för att det ska gå bra, särskilt att man kan och förstår terminologin som hänger ihop med tjänsten så

Läs mer här: Låt folk arbeta

kommentarer