Löneskillnader ska utredas ytterligare

Lund Det ska göras en fördjupad analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor bland de kommunanställda och förslag på en handlingsplan ska tas fram.

Det blev efter en lång och snårig debatt vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde bred enighet om att ge kommunstyrelsen det här uppdraget.
Fullmäktige lade också fast den nya organisationen för fritidshemmen, och här gjordes en komplettering för att komma undan det vite som Skolinspektionen hotar med.

Efter beslut i fullmäktige 2014 har kommunkontoret utrett förekomsten av omotiverade löneskillnader i kommunen.
Slutsatsen blev att det inte finns några osakliga löneskillnader utifrån diskrimineringslagens definitioner.
Kommunstyrelsens förslag var att fullmäktige enbart skulle besluta att utredningen var återrapporterad.
Redan i kommunstyrelsen krävde V en handlingsplan för att med start 2016 jämställa lönerna inom tre år, och Mats Olsson (V) inledde fullmäktigedebatten utifrån partiets krav.
Han betonade att klyftorna mellan olika yrkesgrupper ökat dramatiskt sedan 2007 då ett projekt för jämställda löner avslutades efter maktskiftet:
– Då hade en undersköterska 740 kronor mindre i månaden än en renhållningsarbetare men nu har skillnaden ökat till 3 000, och det trots att undersköterskan utifrån värderingen av yrken skulle haft högst av lön av de två.
Under fullmäktigedebatten framhöll Elin Gustafsson (S) att mer måste göras, och förde fram tilläggsförslaget om fördjupad analys plus

Läs mer här: Löneskillnader ska utredas ytterligare

kommentarer