Lund utmanar otydlig lag – låter bott ta beslut om trygghetslarm

Med mjukvarubottar kan kommuner automatisera sina flöden men i dag begränsas möjligheterna av att de inte tillåts fatta beslut. Nu utmanar Lund lagen med en ny bott för trygghetslarm.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj