Medborgarlöfte till Lindängen

Fredagen den 26 februari, kl 14.00 – 16.00 finns Malmöpolisen och Stadsområdesförvaltning Söder i Malmö stad på plats på Lindängsplan för att möta medborgarna och prata om det så kallade medborgarlöfte som tagits fram för stadsområde Söder och Lindängen.

Läs mer här: Medborgarlöfte till Lindängen

kommentarer