Miljonnota för MalmöAnvände datasystem kommunen inte hade rätten till

Malmö Malmö kommun använde sig av ett datasystem trots att kommunen inte längre hade rätt till det. Nu döms den att betala nästan 2,5 miljoner kronor i ersättning till ett dataföretag.

Det handlar om it-systemet Origo, som kommunen började använda i början på 2002. Det användes inom vård och omsorg. Det utvecklades enligt kommunens specifikationer efter en upphandling; det vinnande anbudet hade lagts av NCL System AB, men efter olika transaktioner har det bolagets verksamhet kommit att hamna i Alfa Kommun och Landsting AB.
Kommunen betalade 8 710 000 kronor i grundpris, därefter skulle den betala 1 306 500 kronor per år för support och underhåll. Efter fem år skulle den senare summan räknas upp enligt ett index.
I december 2008 skrevs ett nytt avtal, där det årliga priset räknades upp till nästan 1,7 miljoner, samtidigt som Alfas ansvar för underhåll begränsades till akuta åtgärder.
2011 kom kommunen fram till att Origo inte skulle kunna klara de krav som framtiden skulle ställa. Den påbörjade upphandlingen av ett nytt it-system för vård och omsorg. Kommunen förde samtal med tre leverantörer – Alfa var inte en av dem.
I december 2012 sade Alfa upp avtalet med kommunen till kommande års slut.
Men kommunen fortsatte använda Origo även 2014,

Läs mer här: Miljonnota för MalmöAnvände datasystem kommunen inte hade rätten till

kommentarer