Miljonvinst till Sundsvallsbo

En insats på 12 kronor gav en totalvinst på 1660 986 kronor.

kommentarer