Minus för bussbolaget Nobina

Nobina redovisar ett resultat efter skatt på -71 miljoner kronor för det andra kvartalet av det brutna räkenskapsåret 2015/16 (51). Resultatet per aktie uppgick till -0:86 kronor (0:81).Rörelseresultatet blev 25 miljoner kronor (111).

Läs mer här: Minus för bussbolaget Nobina

kommentarer