Misstroendeförklaring mot minister

Oppositionen i Danmark har lagt fram ett förslag om misstroendevotum mot landets miljö- och livsmedelsminister Eva Kjer Hansen från det borgerliga regeringspartiet Venstre (V). Liksom stödpartiet Det Konservative Folkeparti (C) anser den röda oppositionen att ministern har fört folketinget bakom ljuset i samband med förhandlingarna om nya och omstridda lantbruksregler.

Läs mer här: Misstroendeförklaring mot minister

kommentarer