Mobilförbud i skolor efter tilltagande problem

Det är bland annat händelser kopplade till mobilappen Periscope som har lett fram till att rektorerna vid kommunens högstadieskolor har tagit beslut om att förbjuda mobiltelefoner.

Läs mer här: Mobilförbud i skolor efter tilltagande problem

kommentarer