Möllans förskola krävs på vite

Höör Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid ställt flera frågor till Möllans förskola i Norra Rörum eftersom förskolan saknar behöriga lärare. Frågor som man inte fått svar på. Nu har nämnden beslutat att ansöka om ett utdömande av vite på 10 000 kronor till förskolan.
– Då vi är tillsynsmyndighet har förskolan en skyldighet att svara på frågor, säger Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef i Höör.

Det var hösten 2014 som Höörs kommun anlitade konsulten EY för en uppföljning på Möllans förskola. Konsultens tillsyn var en uppföljning med anledning av att Höörs kommun och Skolinspektionen menade att barn bestraffades på förskolan.
Vid EY:s besök saknades utbildade förskollärare vilket är ett krav enligt skollagen.
Konsulten såg det som en brist att förskolechefen endast var anställd på 70 procent och att det krävs krafttag för att utveckla det pedagogiska innehållet.

Barn- och utbildningsnämnden krävde tidigt i våras att Möllans förskola rekryterar en eller flera legitimerade förskollärare och ställde ytterligare ett antal frågor till förskolan som man önskade svar på.
Nämnden har också önskat information från förskolan om att bolaget som driver verksamheten är satt under likvidation på grund av en för sent inkommen årsredovisning.

– Möllans förskola hade svarstid till augusti men inkom aldrig med några

Läs mer här: Möllans förskola krävs på vite

kommentarer