Mozilla släpper gratistjänst för att skicka filer krypterat

Firefox Send är en ny gratis fildelningstjänst från Mozilla som gör det enkelt att skicka filer till vänner och bekanta med end-to-end-kryptering.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj