Musikaliska äventyr på Svaneholm

Skurup I dag blir det konsert och bokrelease på Svaneholms slott. Musikern Pär Moberg släpper sina ungdomsböcker om unga med övernaturliga musikaliska förmågor.

Klockan fyra i dag stämmer två körer in i nyskriven musik av Pär Moberg. Tillsammans med ett gäng musiker och sång are sjunger Kulturskolans elever och Chorismas medlemmar ”Den högre musiken”. Det är musik skriven för två nya böcker, ”Provet i Philipopolis” och Scola Kosmomusiologis”.
De handlar om ungdomar som har övernaturliga musikaliska förmågor, så kallade ”gnistor”. De lever i en parallell verklighet för flera hundra år sedan. Det finns så klart bara akustiska instrument vid denna tid och med sina musikaliska övernaturliga förmågor förmår de utföra magi.

Scola Kosmomusiologis utspelar sig på Svaneholms slott för flera hundra år sedan, det är den skola dit en av huvudkaraktärerna , Elena, rekryteras när hennes förmåga uppenbaras. Känns likheterna igen? Det universitet där Harry Potter delvis har spelats in framhäver det som den allra främsta ”meriten” och en liknande effekt vore välgörande för Svaneholms slott.
Pär Moberg som jobbar deltid som lärare på Musikhögskolan i Malmö sticker inte under stol med att han både försökt att hitta ett pedagogsikt sätt att inspirera ungdomar till att få intresse för akustiska instrument,

Läs mer här: Musikaliska äventyr på Svaneholm

kommentarer