Nej till fortsättning för satsning på natur

Skurup Två planerade nya naturområden kommer att bli uppskjutna minst ett år. Kommunen valde att inte söka bidrag hos länsstyrelsen för att påbörja projektet redan nu.

Den biologiska mångfalden skulle förbättras samtidigt som Skurups kommun skulle få två nya rekreationsområden. Det var innehållet i det förslag som fullmäktige skulle besluta om den 30 november.
– Med tanke på den lilla allmänna naturmark som finns i Skurup är det viktigt att vi utvecklar de områden vi kan, säger Lena Johansson, kommunens miljöstrateg, om förslaget.
Dels handlar det om Naturmarken vid Skivarpsåns mynning, dels om Bräknehus i anslutning till Zimmermans backe i norra Skurup.
Sedan 2012 har kommunen fått över 300 000 kronor för att undersöka hur man kan förbättra de miljöerna och skapa moderna miljö- och rekreationsområden som ska bli en ny tillgång för kommuninvånarna.
– Vi satte igång med utredningar om området redan 2012 och har fått över 300 000 i bidrag redan, säger Lena Johansson.

I det här läget är det därför naturligt att det så kallade LONA-projektet kan gå in i nästa steg. Till en kostnad av 848 500 kronor för Naturmarken och 446 000 kronor för Bräknehus skulle man kunna skapa två nya naturområden med bland annat gångstigar och bättre presenterade

Läs mer här: Nej till fortsättning för satsning på natur

kommentarer