Nell Walden som en konstens eldsjäl

recension

KONST
Nell Walden och Der Sturm
Landskrona museum
Till och med den 21 maj

Nelly Roslund, prästdotter från Landskrona, blev Nell Walden, när hon 1912 gifte sig med Herwarth Walden och flyttade till Berlin. Under det följande dryga decenniet blev hon navet i Der Sturm. Med utgångspunkt i avantgardetidskriften som grundats av Herwarth Walden, gjorde hon Der Sturm till ett begrepp, till ett av den unga modernismens verkliga kraftcentra.

Historien om Der Sturm och Nell Walden (1887-1975) bildar ett eget kapitel i 1900-talets konsthistoria, dessvärre – hittills – med Nell Walden som en knappt omnämnd staffagefigur i marginalen. Mycket tack vare Jessica Sjöholm Skrubbe som forskar kring Nell Walden och hennes roll i Der Sturm börjar hon nu återfå sin rättmätiga plats, vilket också framgår av den genomarbetade vandringsutställningen Nell Walden och Der Sturm. Tidigare visad dels i Mjellby, dels på Øregaard- museet utanför Köpenhamn har den nu nått ändhållplatsen, Landskrona Museum.
Inte för att Nell Walden varit så marginaliserad just i Landskrona. Under sin livstid skänkte hon museet ett betydande antal verk ur sina samlingar av egen och andras konst. Men trots att museet har såväl en Nell Walden-avdelning som ett Nell Walden-café har hon förblivit förhållandevis anonym, i varje fall för

Läs mer här: Nell Walden som en konstens eldsjäl

kommentarer