Nu kan kommuner söka finansiering för extra cykelåtgärder

Var fjärde kommun har beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransportlösningar i städer. Under två år görs nu extra satsningar för cykel. Stadsmiljöavtalen ger mer hållbara städer.

Läs mer…

kommentarer