Skolverkets förslag: Lyft ut minoriteter från historia

Minoriteter lyfts bort från historieämnet i förslaget till nya kursplaner i grundskolan. Dessutom anses historieämnet för eurocentrerat, enligt flera remissinstanser.

Läs mer…

kommentarer