Ny lista skyndar på säkerhetsåtgärder i plankorsningar

Regeringen gav tidigare i år Trafikverket uppdraget att öka säkerheten i plankorsningar på statlig järnväg. Som en del i återrapporteringen har vi nu tagit fram en nationell plankorsningslista, som ska skynda på de prioriterade åtgärderna.

Läs mer…

kommentarer