Ny mätning: Ökat motstånd mot DÖ

Motståndet bland väljarna växer enligt en ny Sifomätning som presenteras i Svenska Dagbladet.

En tredjedel vi ha den kvar – men hälften av väljarna tycker att den är fel.

Läs mer här: Ny mätning: Ökat motstånd mot DÖ

kommentarer