Nyanlända får inte plats i skolan – undervisas på asylboenden

Antalet nyanlända elever på Alléskolan i Hallsberg har tiofaldigats på två år. Sedan SvD besökte skolan i början av terminen har ytterligare 126 skrivits in. De flesta ryms inte – och undervisas på asylboenden.

Syskonen Sohad och Waled Alzoubi började i höstas och planerar nu för jullov.

Läs mer här: Nyanlända får inte plats i skolan – undervisas på asylboenden

kommentarer