Nyktra till – i ”fyllebussen”

By patrik.micu@expressen.se (Patrik Micu)

Så kallade ”drunk tanks”, en mobil tillnyktringsenhet, finns nu i flera brittiska storstäder.

Här kan de som varit ute och festat och druckit för mycket lägga in sig i stället för att belasta sjukhusen.

– Det här kan bli ett sätt att slippa själviska festprissar på akuten, säger sjukvårdschefen Simon Stevens enligt BBC.

Läs mer här: Nyktra till – i ”fyllebussen”

kommentarer