Nytt projekt ska ge fler nyanlända IT-jobb

Bron Innovation har blivit beviljade 309 000 kronor från Tillväxtverket för att tillsammans med Mittuniversitetet finansiera ett projekt för mångfald och jämställdhet. Projektet kommer framför allt innebära att nyanlända med bakgrund inom IT-sektorn lättare ska kunna komma i arbete.

Läs mer här: Nytt projekt ska ge fler nyanlända IT-jobb

kommentarer