Obama signerade enorm budget

USA:s president Barack Obama har skrivit på en budget på 1 100 miljarder dollar, motsvarande 9.400 miljarder kronor, sedan kongressen godkänt den.

Läs mer här: Obama signerade enorm budget

kommentarer