Oförändrad syn på Telia bland institutionella ägare

Trots nya uppgifter rörande Telia Soneras misstänkta mutaffär i Azerbajdzjan tycks många av de institutionella ägarnas syn på bolaget vara oförändrad. Flera ägaransvariga betonar att det är bättre att försöka påverka än att sälja av aktier. …Läs mer

Läs mer här: Oförändrad syn på Telia bland institutionella ägare

kommentarer