Ökar arbetet mot sexism

Lund Arbetet mot sexism och diskriminering inom studentnationernas verksamheter har skärpts, bland annat beroende på några uppmärksammade händelser på Malmö nation i höstas.

– Varje nation ska nu ha en kontaktperson dit den som utsatts för exempelvis sexuella ofredanden kan vända sig, säger Fredrik Grotte, nybliven ordförande för Kuratorskollegiet som är nationernas samarbetsorgan.
Nationerna har sedan 2014 en gemensam policy och handlingsplan för arbetet med den här typen av frågor, inklusive nolltolerans, men kravet på en kontaktperson tillkom i höstas.
– Vi ser det som en fördel om det även ges möjlighet att kontakta nationen anonymt, men det är inget vi har direkt krav på, säger Fredrik Grotte.
Kuratorskollegiet planerar också att någon eller några gånger per termin göra en genomgång av rapporteringen från nationerna om hur arbetet utvecklas.

– Sedan får vi se efter hand om fler insatser kanske behövs, säger Fredrik Grotte.
Eventuellt ska det även tas kontakt med studentorganisationer på andra universitet för att få ytterligare idéer.
En av händelserna på Malmö nation i höstas gällde en kvinna som blev utslängd av en vakt under en sittning sedan hon ifrågasatt varför vakten inte ingrep när kvinnan och en kamrat berättat om sexistiska tillmälen från en manlig gäst.

Vid ett annat tillfälle ska en kvinna ha

Läs mer här: Ökar arbetet mot sexism

kommentarer