Ordet rättighet inte enbart haveristisk jargong

Från att ha varit ha varit en papperstiger – och understundom betraktats som jargong för rättshaverister – är idag rättighetsargument något att räkna med i rättsliga sammanhang.

Läs mer här: Ordet rättighet inte enbart haveristisk jargong

kommentarer