Orimliga följder av felaktig lönenivå

Opinion

En iransk familj ska utvisas efter beslut av Migrationsverket. Familjen Ahmadi kom hit från Iran för snart fem år sedan och Mehdi Ahmad har arbetat sedan dess medan barnen gått i skolan.
När uppehållstillståndet skul­le förnyas upptäckte Migrationsverket att han under fem månader förra året hade några kronor lägre lön än kollektivavtalets lägstalönenivå. Att han under alla år i övrigt haft högre lön än kollektivavtalet spelade ingen roll för myndigheten, vilket verkar vara en alltför hård tolkning av lagtexten. Trots de nästan fem åren i Sverige med jobb och trots att han själv inte gjort något fel ska hela familjen kastas ut ur landet, där samtliga rotat sig väl.
Familjen har överklagat beslutet och rimligen ska den överprövande myndigheten både ta hänsyn till barnen – enligt Barnkonventionen – och inse att Migrationsverkets bokstavstolkning av lagen är orimlig.
Att C-ledaren Annie Lööf reagerat ska naturligtvis inte spela någon roll för en myndighet eller en domstol, men det visar att lagstiftningen måste ändras, så att denna tolkning av lagen inte ska vara möjlig.
Det kan inte vara så att den som kan sägas vara offer i processen straffas. Om någon gjort fel är det arbetsgivaren, som också sagt sig beredd att ta på

Läs mer här: Orimliga följder av felaktig lönenivå

kommentarer