Outhärdlig skönhet i den nya tidsåldern

Vi har gått in i den geologiska epoken ”antropocen” – våra val och handlingar har omskapat jorden på sätt som till och med syns från rymden. Inom både konsten och populärkulturen skapas nu en ny estetik som utforskar förhållandet mellan människa och natur.

…Läs mer

Läs mer här: Outhärdlig skönhet i den nya tidsåldern

kommentarer