Över 100 anmälningar till EBM mot 24 Money

By Sara Johansson Över 100 anmälningar mot 24 Money har kommit in till Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt strömmar konkursanmälningarna och stämningarna in till domstolarna och skulderna hos Kronofogden uppgår till drygt 33 miljoner kronor mot finanskoncernen.

Läs mer här: Över 100 anmälningar till EBM mot 24 Money

kommentarer