Ny gc-bro över Ljungan

En ny gång- och cykelbro från Skottsund över Ljungan till Kvissleby centrum. Det är en möjlighet som kommunen lyfter fram i översiktsplanen. – Men det ligger väldigt långt borta i…