Polisens roll vid id-kontroller

Sedan 4 januari måste transportörer som tar passagerare från Danmark till Sverige kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att kontrollera transportören. … Läs mer här: Polisens roll…

Svårt förnya politiken

Opinion *Att kon­sta­te­ra bris­ter i de­mo­kra­tin är lätt. Där­emot är det svårt att kom­ma på för­slag som verk­li­gen får de­mo­kra­tin att fun­ge­ra bätt­re.Det vi­sas av De­mo­kra­ti­ut­red­ning­ens be­tän­kan­de som ut­re­da­ren Olle…